Spigo

Spigo® udvikler og driver hjemmesiden Spigo® som har søstersider i hele verden www.spigoworld.com. For at imødekomme selskabets egen målsætning om høj kvalitet udvikles al software af selskabet selv. Ligeledes drives hjemmesiden af selskabet selv og moderselskaberne bag. SPIGO® er via Madrid Protokol internationalt registreret varemærke nr. 982832. Reg. U.S. Pat. & TM Off. reg. nr. 3,686,279.

Bag selskabet står koncernen Freeway ApS og holdingselskabet KAU Holding ApS, hver med en ligeligt fordelt aktiepost. Den daglige ledelse af selskabet varetages af medstifter og eneaktionær i KAU Holding, Kasper Kau i samråd med selskabets aktionærer.

Spigo ApS
Sct. Leonis Gade 5
Danmark
Malta

Tlf.: + 45 87 25 01 10 (ingen support)
E-mail: mail@spigo.dk

CVR-nr.: 29319677